^Návrat
  
  
  

Usmernenie k pandemickým OČR...Klik...!!!...

Milí rodičia,

podľa rozhodnutia RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sú deti z triedy č. 2 – SLNIEČKOVEJ

v karanténe od 01. 12. 2020 do 11. 12. 2020.

Jeden z rodičov má možnosť žiadať o pandemickú OČR. Deti z tried č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 v karanténe nie sú – rodič nežiada o pandemickú OČR.

Dôležitý oznam!...klik...

Mesto Hnúšťa oznamuje, že Materská škola Nábrežie Rimavy bude z hygienicko-preventívnych dôvodov zatvorená do 11.decembra 2020. V prípade, že nedôjde k zhoršeniu hygienicko-epidemiologickej situácie Materská škola Nábrežie Rimavy obnoví prevádzku 14.decembra 2020. Ďakujeme

Informácie k nástupu do MŠ od 3. 11. 2020...klik...

Snímka46Snímka45

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.