^Návrat
  
  
  

Vyhlásenia na darovanie 2% môžete vložiť do poštovej schránky pri MŠ...klikni!

 

Prosíme rodičov, aby ani pri tejto zložitej situácii na nás nezabudli 

a podporili nás 2%.

Ďakujeme.

 

Tlačivá - Vyhlásenie (podpísané) spolu s Potvrdením môžete vložiť do poštovej schránky pri školskej jedálni materskej školy do 28. 04. 2020 alebo

poslať priamo na daňový úrad

do 30. 04. 2020.

Adresa: Daňový úrad Francisciho 9

P. O. BOX 126

979 01 Rimavská Sobota

Za Vašej výraznej pomoci sa nám darí skvalitňovať a obnovovať materiálno - technické vybavenie materskej školy.

Preto opätovne prosíme všetkých dobrých ľudí, rodičov a priateľov školy, ktorí pracujú, aby aj tento rok využili jedinečnú príležitosť a svojimi 2% z dani príjmu za rok 2019 nám pomohli skvalitňovať prostredie interiéru a exteriéru školy.

Prosíme Vás, oslovte známych vo svojom okolí či v práci o darovanie 2% pre našu materskú školu.

 

Údaje pre právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% z dane našej organizácii:

Názov: SRRZ-RZ pri Materskej škole Nábrežie Rimavy č.447 Hnúšťa

Sídlo:  Nábrežie Rimavy 447, 98101 Hnúšťa

Právna forma: občianske združenie

IČO:   173196170196

Ďakujeme a veríme, že nás podporíte
Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.