^Návrat
  
  
  

K ZÁPISU doniesť POTVRDENIE OD LEKÁRA do 30.6.2020... Klikni!

Vážení rodičia,

ktorí ste poslali žiadosť o prijatie dieťaťa:

potrebné je doručiť do MŠ POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA od lekára do 30.06.2020!!!

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa a potvrdenie od lekára si môžete stiahnuť:

Žiadosť o prijatie dieťaťa a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa pdf ico

Žiadosť a potvrdenie od lekára môžete doručiť:

Poštou, na adresu: Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa

Vložiť do poštovej schránky na budove materskej školy - hospodárska budova, dvere od Rimavy (v obálke alebo euroobale)

Elektronicky, na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (scenom)

 

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že žiadosť musí byť podpísaná a vyplnené všetky údaje o dieťati.

 1. Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ak ide o dieťa so ŠVVP) je potrebné doniesť najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho perušenia školského vyučovania v školách, tj. do 30.06.2020
 2. Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľkou základnej školy.
 3. Riaditeľka materskej školy rozhodne do 15.7.2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

   

 

 MŠ ponúka:

 • 6 pekných tried vybavených novým detským nábytkom a lehátkami, triedy sú vybavené digitálnou technikou - PC, internet, tlačiareň, CD, 3 triedy majú interaktívnu tabuľu
 • zmodernizované sociálne zariadenia pri každej triede
 • rozprávková školská záhrada plná preliezačiek, hojdačiek, pieskovísk, dvoch bazénov, detský amfiteáter na vystúpenia detí
 • detská telocvičňa
 • kvalitný výchovno - vzdelávací proces realizovaný kvalifikovanými učiteľkami, obohatený o vlastné zameranie - environmentálnu a regionálnu výchovu
 • popoludňajšiu krúžkovú činnosť - športový krúžok, krúžok ľudových hier a tancov, krúžok moderných a scénických tancov, externe - výtvarná výchova v ZUŠ
 • interné projekty zamerané na rozvíjanie digitálnych zručností detí, ochranu prírody a zachovávanie zvykov a tradícií
 • uverejňovanie zrealizovaných edukačných aktivít v rámci jedného týždňa na webovej stránke školy - fotky detí - čo sa učili, spievali, kreslili, cvičili, práce detí, vzácne návštevy v triedach, spolupráce s ďalšími inštitúciami a subjektmi a pod.
 • divadlá, výlety, exkurzie, turistické vychádzky
 • zážitkové učenie - pečieme, varíme, vyrábame oblátky, štrúdle, šaláty, trubičky, koláče, čítame so starými rodičmi, návštevy hasičov, zdravotníkov, remeselníkov, sokoliarov, včelárov, spolupráca s mestskou políciou
 • kvalitná príprava na zvládnutie kľúčových kompetencií 5 - 6 ročných detí pre úspešný vstup do ZŠ
 • zapájanie sa do národných projektov - k dispozícii máme pedagogických asistentov a odborných zamestnancov
 • N  

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.