^Návrat
  
  
  

OZNAM k prijímaniu detí od 15.06.2020... klikni!

 

Materská škola oznamuje, že od 15.06.2020 prijíma všetky deti, ktoré sú v MŠ prihlásené a doteraz im to nebolo umožnené z dôvodu stanovených kritérií ministerstvom školstva SR.

Podmienkou je prihlásenie dieťaťa na pobyt do materských škôl vopred (telefonicky, osobne, elektronicky), nakoľko kapacita prevádzky MŠ bude naďalej obmedzená z dôvodu personálneho zabezpečenia.

Skupiny detí v otvorených triedach sa navýšia do povoleného počtu detí.

Na dverách MŠ bude zverejnený oznam, pre ktoré deti nie je možný pobyt v MŠ. Naďalej platí, že dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa minimalizuje na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin v školskom roku 2019/2020:

  • Prevádzka MŠ bude otvorená od 01.07.2020 do 31.07.2020
  • Prevádzka MŠ v mesiaci august bude zatvorená z dôvodu prebiehajúcej celkovej dezinfekcie a hygieny exteriéru a interiéru MŠ.
  • Deti, ktoré majú povolenú dochádzku v júni 2020 budú mať automaticky umožnenú dochádzku v júli 2020, ak nenastane iná situácia u zákonných zástupcov, ktorá by mohla ohroziť zdravie detí a zamestnancov školy.
  • Kritéria na prijatie ostatných detí budú zverejnené hneď po vydaní rozhodnutia ministra školstva.
Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.