^Návrat
  
  
  

Stretnutie v školskej záhrade- 27.08.2020...klikni!

 

Školská záhrada v MŠ NR po troch týždňoch prerušenia prevádzky v auguste ožila...

Ozýval sa v nej detský smiech a zneli veselé detské pesničky. Privítali sme budúcich nových „škôlkárov“, ktorí vstúpia do materskej školy v septembri po prvý krát. Sme veľmi radi, že sa nám takéto stretnutie podarilo zrealizovať, pretože adaptácia detí na nové prostredie je veľmi dôležitá. Deti sa v záhrade pohrali, vyšantili, zatancovali, spoznávali nových kamarátov a zoznámili sa s pani učiteľkami. Ochutnali niektoré z našich výborných nátierok a koláčikov, ktoré budú každodennou súčasťou jedálneho lístka, za čo ďakujeme našim šikovným kuchárkam. Takouto cestou boli rodičia v skratke informovaní o prevádzke materskej školy, o pandemických opatreniach potrebných pre bezpečný nástup v septembri.

Všetkým našim rodičom a deťom prajeme, aby adaptácia prebehla rýchlo a v pohode, a aby sa celý školský rok 2020/2021 niesol v spokojnej atmosfére.123711

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.