^Návrat
  
  
  

Triedy - školský rok 2020/2021

 

Trieda Motýliková  2 -3 ročné deti, trieda Slniečková  3 - 4 ročné deti a trieda Mesiačiková  3 - 4 ročné deti

 

Triedy 1,2,3 pdf ico

 

Trieda Obláčiková 4 -5 ročné deti, trieda Dúhová - 5 - 6 ročné deti a trieda Hviezdičková 5 -6 ročné deti

 

Triedy 4,5,6 pdf ico

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.