^Návrat
  
  
  

Mikuláš

Takto s radosťou a nedočkavosťou sme privítali Mikuláša, zaspievali sme mu, zarecitovali, zatancovali...bolo super. Pekné dopoludnie nám spríjemnili čertík, anjelik a pani učiteľky zo ZŠ Klokočova, ktoré deťom za splnenú "domácu úlohu" priniesli sladkú odmenu. Ďakujemetr22tr222tr3tr4tr5tr55tr555tr6tr11

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.