^Návrat
  
  
  

ZÁPIS do MŠ od 1 mája do 31. mája 2024... Klikni!

Vážení rodičia a priatelia,

riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti oznamuje, že zápis dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v termíne:

od 1. mája 2024 - 31.mája 2024

Upozorňujeme rodičov, ktorých dieťa dovŕši 5 rokov do 31.8.2024 /vrátane/ je predprimárne vzdelávanie povinné!

Žiadosť na prijatie dieťaťa a potvrdenie od lekára si môžete stiahnuť nižšie alebo napísať v individuálnom formáte. (Žiadosť musí obsahovať dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu, miesto narodenia dieťaťa, národnosť, zdravotnú poisťovňu, meno a priezvisko zákonného zástupcu a kontakt, určenie poldenného alebo celodenného pobytu, termín nástupu dieťaťa, podpisy oboch zákonných zástupcov).

Žiadosť môžete doručiť:

  1. Poštou, na adresu: Materská škola Nábrežie Rimavy 447/1, 981 01 Hnúšťa
  2. Vložiť do poštovej schránky na budove materskej školy - hospodárska budova, dvere od Rimavy (v obálke alebo euroobale)
  3. Elektronicky, na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (scen, podpísaná)
  4. Vyzdvihnúť osobne v materskej škole

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami a vyplnené všetky údaje o dieťati.

Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predloží:

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  3. Ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:

          písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

          písomný súhlas všeobecného lekára pre deti dorast

          informovaný súhlas zákonného zástupcu.   

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 30. júna 2024 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie.

 

Milí rodičia a deti, tešíme sa na Vás a nezabudnite si prečítať, ako zvládnuť adpatáciu na MŠ (nižšie)

Podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2024/2025 pdf ico

Žiadosť o prijatie dieťaťa, súhlas k osobným údajom, potvrdenie od lekára pdf ico

Ako zvládnuť adaptáciu dieťaťa na materskú školu pdf ico

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.