^Návrat
  
  
  

Oznam...Klik...!!!...

Na základe momentálnej situácie a s aktuálnymi nariadeniami a usmerneniami vlády, Úradu verejného zdravotníctva, zriaďovateľ Materskej školy Nábrežie Rimavy 447, Hnúšťa – Mesto Hnúšťa, otvára materskú školu pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú pre kritickú infraštruktúru (zdravotníctvo, vojsko, polícia, hasiči) a pre deti zákonných zástupcov, ktorí z povahy svojej práce nemôžu mať prácu na doma. Od 11. 1. 2021 do 18. 01. 2021 budú môcť zákonní zástupcovia detí požiadať o pandemickú OČR.

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.