^Návrat
  
  
  

Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Nábrežie Rimavy 447/1 v Hnúšti  bola ustanovená v zmysle   § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Členovia Rady školy MŠ NR Hnúšťa:

1.Mgr. Veronika Pláštiková: predseda a člen RŠ za rodičov

2.Ľubica Pliešovská: podpredseda a člen RŠ za nepedagogických zamestnancov

3.Zuzana Dobošová: člen RŠ za rodičov

4.Lucia Chudicová: člen RŠ za pedagogických zamestnancov

5. Mgr. Katarína Moncoľová: člen RŠ za poslancov mestského zastupiteľstva

6. Bc. Filip Rohárik: člen RŠ za poslancov mestského zastupiteľstva

7. Ing. Miroslava Vargová: člen RŠ za poslancov mestského zastupiteľstva

 

Štatút rady školy pdf ico

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.