^Návrat
  
  
  

Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti  bola ustanovená v zmysle   § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Členovia Rady školy MŠ NR Hnúšťa:

1.Ing. Simona Kamenská: predseda a člen RŠ za rodičov

2.KatarínaZemančíková: podpredseda a člen RŠ za nepedagogických zamestnancov

3.Zuzana Dobošová: člen RŠ za rodičov

4.Ľubomíra Hroncová:  člen RŠ za pedagogických zamestnancov

5. MUDr. Ľubica Zollerová: člen RŠ za poslancov mestského zastupiteľstva

6. Hilda Ginisová: člen RŠ za poslancov mestského zastupiteľstva

7. Ing. Miroslava Vargová: člen RŠ za poslancov mestského zastupiteľstva

 

Štatút rady školy pdf ico

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.