^Návrat
  
  
  

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri MŠ je dobrovoľné občianske združenie rodičov a zástupcov školy. Je zriadené na dobu neurčitú a registrované Slovenskou radou rodičovských združení. Činnosť RZ sa riadi stanovami a štatútom, v súlade splatnou legislatívou. RZ spolupracuje s vedením školy pri príprave a zabezpečovaním rôznych podujatí, poskytuje finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc.

 pdf ico  Zápisnica z RZ zo dňa: 19.09.2022

 pdf ico  Zápisnica z RZ zo dňa: 20.09.2021 

 pdf ico Zápisnica z RZ zo dňa: 02.10.2023

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.