^Návrat
  
  
  

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri MŠ je dobrovoľné občianske združenie rodičov a zástupcov školy. Je zriadené na dobu neurčitú a registrované Slovenskou radou rodičovských združení. Činnosť RZ sa riadi stanovami a štatútom, v súlade splatnou legislatívou. RZ spolupracuje s vedením školy pri príprave a zabezpečovaním rôznych podujatí, poskytuje finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc.

Rodičovské združenie v šk. roku 2019/2020 bude pracovať v nasledovnom zložení

Výbor Rodičovského združenia pri Materskej škole Nábrežie Rimavy Hnúšťa :

  • Predseda výboru:         Ing. Michaela Hroncová
  • Hospodár:                     Janka Tichá
  • Revízna komisia:          Zuzana Dobošová, Ing.Simona Kamenská

Rodič /zákonný zástupca v prípade potreby sa môže obrátiť na zvolených zástupcov rodičov z každej triedy:

Trieda č. 1 –  p. Juhászová Veronika

Trieda č. 2 –  p. Kamenská Simona

Trieda č. 3 –  p. Malčeková Jaroslava

Trieda č. 4 –  p. Hroncová Michaela, Tichá Janka

Trieda č. 5 –  Dobošová Zuzana

Trieda č. 6 –  Pláštiková Veronika

 

 

Štatút RZ pdf ico

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.