^Návrat
  
  
  

Charakteristika materskej školy

 História materskej školy sa začala písať 1. marca 1977, ako spoločné zariadenie - detské jasle a materská škola /2+4/, s kapacitou 155 detí. Materská škola sa nachádza v peknom, tichom prostredí na už staršom sídlisku v centre mesta.
Z východnej strany materskú školu ohraničuje rieka Rimava, podľa ktorej sme si zvolili aj názov školského vzdelávacieho programu „Rimavienka“.

Materská škola je šesťtriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, s možnosťou poldennej dochádzky. Je otvorená pre všetky deti, ktorých rodičia o to požiadajú.

Materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov, deti pokračujúce v plnení povinnej školskej dochádzky, deti z okolitých obcí.

Do tried zaraďujeme deti spravidla rovnakého veku.

V MŠ vieme vytvoriť podmienky aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – s ľahším zdravotným alebo telesným postihom.

Rozľahlá školská záhrada s dostatkom zelene, preliezačiek a hojdačiek umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí a umožňuje realizáciu rôznych špecifických aktivít. K športovým aktivitám nám slúži aj naša telocvičňa.

Minulosť

68808679 10217022438145881 5696364714653646848 nPrítomnosť68751974 10217022437425863 5809000128912031744 n69030335 10217022436305835 3139061184259424256 npníky56734915 10216146566849646 9011186659428925440 n56718573 10216158433666309 1800765944809652224 n

Školská záhrada

68966186 10217023052161231 4614216986820345856 n39522348 10214569129814706 3736843820667502592 n39557609 10214569274458322 2240262453491400704 n39580695 10214569128694678 6345076261508874240 n39622268 10214569275058337 342255562882285568 n39638360 10214569129254692 599076641334886400 n39536097 10214569129014686 7782399037189128192 n39558132 10214569274818331 6536022166662545408 n39519389 10214569273218291 5732409312857292800 n39735024 10214569129494698 596750517112143872 n39811094 10214569273898308 3080996048211017728 n39536039 10214569273498298 8837660716426067968 n39538717 10214569275338344 721018210341617664 n

 Naše triedy si môžete pozrieť v kolónke "TRIEDY"

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.