^Návrat
  
  
  

Hviezdičkovú triedu navštevujú tieto hviezdičky:

Arpinko, Mirko, Vaneska, Ivko, Samko, Alexko, Livka, Leo, Riško, Niko, Matúško Vi., Lukáško S., Matúško Vr., Lukáško O., Marianka, Nicolas, Viktorko, Janka, Elisa, Saskia, Martinka, Lili, Danko.

O hviezdičky sa starajú kúzelníci: Ivko a Eňa

Snímka55

Čo nám lúka ponúka

Utorok – s deťmi si pozrieme prezentáciu o lesných rastlinách a živočíchoch: http://cloud1x.edupage.org/cloud/travnate_ekosystemy-rastliny_a_zivocichy.pdf?z%3AIkszFhk%2FY4wK46SFMA4hafLK8rHER7%2FssK8TSQTIz2B43H%2BDOTlqUK3royVRY%2F73

Pomenujeme si kvety a živočíchy. Porozprávame sa o nich.

Aby deti videli krásu a život na lúkach vyjdeme si na prechádzku na najbližšiu lúku vo vašom okolí a vytvoríme si vlastný herbár. Najprv deťom vysvetlíme čo to herbár vlastne je. Na lúke nazbierame rastlinky, ktoré si vezmeme domov a vložíme si ich do herbára. Ku každej rastlinke, ktorú sme zobrali do herbára, napíšeme názov a priložíme ju ku danej strane. Náš herbár niečím zaťažíme.

 

Streda – porozprávame sa s deťmi o počasí. Aké počasie poznajú a čím je charakteristické. Môžeme si pritom pomôcť aj rôznymi obrázkami počasia, ktoré nájdeme či už vyhľadaním v encyklopédiách alebo na internete. Vytlačíme si kalendár počasia, do ktorého budeme zaznamenávať počasie kresbou. Dieťa nakreslí do daného políčka aktuálne počasie – slniečko, slniečko za oblakmi, vietor, mračná, blesk,...

kalendár počasia

 

Na obrázku si skúsime pomenovať, ktoré kvety dieťa pozná. Následne určí, ktorý kvet je iný ako ostatné a povie prečo.

90828782 245891826813118 854837562945044480 o

Následne si otvoríme obrázok: https://learningapps.org/display?v=pwde5bqwj20&fbclid=IwAR3OuA-mhOSV2DogZ-tG_UJK5UfV7KofTqtRsHZTLZByJqpIL-2yQbcsARk kde na vás po preklikaní čaká prekvapenie, na ktoré si môžu deti zatancovať J

 

Štvrtok – poskladajme si puzzle konvaliniek na: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2bd069541731 – po spojení sa puzzle automaticky spoja. Ak by to bolo pre dieťa jednoduché tak sa tam dá nastaviť aj 24 častí obrázku J

Na pracovnom liste si vyfarbíme kvietky pre mamičku. Najprv si dole vyfarbíme podľa pokynov 5 značiek pre deti – jabĺčko červenou, hviezdu žltou ... a necháme dieťa obrázok vyfarbiť.

kvietky vyfarbovanie

Piatok – pripravme si bylinkový čaj – spravme deťom čaj z nejakej lúčnej bylinky a porozprávajme sa o význame rastlín pre človeka.

Rozcvičíme si prsty a precvičíme si písanie ležatej osmičky aj vertikálne osmičky. Dieťa najprv obtiahne vzor a po opakovanom obtiahnutí skúsi nakresliť vlastný štvorlístok.

osmičky zmenšené

Prajeme veľa zábavy J

Svet je plný zvierat

Pondelok– Porozprávajte sa s deťmi o exotických zvieratách. Skúsime sa detí opýtať aké zvieratá poznajú a čo o nich konkrétne vedia. Po rozhovore si môžeme pustiť online video: https://www.youtube.com/watch?v=wHYy9mNsioI&fbclid=IwAR2Gsng4EHZZg47zquQhyaMYWWPj3PyoSvRWh9Vc2e9XoXewOgVvvOidOYc&app=desktop kde nám kamarát Proxík vysvetlí, v ktorej krajine aké zvieratká žijú. Po vzhliadnutí videa si s deťmi zopakujeme aké zvieratá poznáme a kde ich môžeme nájsť. Na záver si môžeme s deťmi zasúťažiť v online pexese o exotických zvieratách: https://learningapps.org/display?v=p58jh8c2520&fbclid=IwAR0wrmfDNCs6EmeYfq03YInXh08kUZyYwXT3z-LGUlA2DrdS7OloC_7IlNg

 

Utorok – pozrite si s detičkami video od našich kamarátov zo spievankova: https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s

Po vypočutí si ešte raz pustíme melódiu pesničky a spolu s detičkami vyskúšame na pesničku zatancovať a pri tanci vyjadriť pohyb zvierat alebo napodobniť kroky v pesničke.

Zahrajme si popletené zvieratká. Vytlačíme si list:

labirint zmenšeny

 

 

Nájdeme buď hračky zvierat alebo pripravíme obrázky zvierat na ktorých bude tiger, opica, žirafa, lev, zebra a slon. Obrázky poukladáme tak aby na predlohách bolo iné zvieratko ako je originálne na obrázku. Úlohou detí bude premiestniť zvieratko po bludisku na správne miesto. Ak si každé zvieratko nájde svoj správny domček pochválime dieťa za šikovnosť J

 

Streda – prečítajme našim deťom bájku o zvierati. Ak doma nemáte knihu s bájkami tak rôzne bájky nájdete napríklad aj na: https://www.klasici.sk/node/146

po prečítaní bájky sa s deťmi porozprávajte o názore detí na bájku. O konaní zvierat v bájke a o vlastnostiach zvierat. Na záver dajte bájku dieťaťu zhodnotiť – či sa mu konanie zvierat v bájke páčilo alebo nepáčilo – či konali správne alebo nesprávne ...

 

Na záver sa s deťmi môžete zahrať hádanky – hádaj na aké zviera myslím. Deťom opíšeme vlastnosti zvieraťa a dieťa bude hádať o aké zvieratko ide. Prípadne nájdeme knihu s hádankami o zvieratách a skúsime dať pár hádaniek dieťaťu či uhádne o aké zviera ide.

 

Štvrtok – vyrobíme si spoločne masku leva. Budeme potrebovať – výkres, temperovú farbu, vidličku, fixku – najlepšie čiernu. Deťom predpripravíme na výkres kruh – obkreslíme niečo primeraného priemeru na papier. Deťom dáme odtláčať vidličku okolo kruhu. Ak bude všetko odtlačené dieťa dokreslí fixkou tvár zvieraťa a máme hotovo.

lev

Na záver môžeme deťom pustiť zvuky a siluety exotických zvierat na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5qLCWMIbGCU

 

Piatok – poďme si s deťmi zahrať futbal na záhradu, ihrisko alebo si len tak zakopať. Prípadne môžeme dať deťom prekážkovú dráhu s rôznych prekážok a ono bude mať pomocou lopty a nôh loptu kopať a prekonávať prekážkovú dráhu.

Potom sa s deťmi môžeme naučiť básničku o levovi:

Ja som levík, ja som kráľ, 
čo by celý deň len spal a spal. 
Som rýchly a vždy v strehu, 
Celej džungli musím veliť, veru.

Zodpovednosť je to veľká,
spolieha na mňa medveď, aj každá včielka.
Som silný, no všetkých mám rovnako rád,
ja som Lev - o zvieratká sa musím postarať.

 

Prajeme veľa zábavy J

Čím budem

Pondelok – porozprávať sa s deťmi o povolaniach, ktoré dieťa pozná. Popýtame sa detí na úlohy povolaní a čo ku daným povolaniam patrí. Po rozhovore si na internete vyhľadáme ďalšie druhy povolaní a úlohou detí bude skúsiť dané povolanie pomenovať a povedať čo je úlohou danej profesie.

S deťmi sa zahráme námetovú hru na predavačov. Pripravíme si obrázky rôzneho ovocia a zeleniny /po viac kusov z každého druhu/. Necháme dieťa zahrať si úlohu aj predávajúceho aj kupujúceho. Budeme dbať na slušné správanie sa detí /pozdravenie pri vstupe do obchodu, poprosenie si, poďakovanie, .../. Budeme si pýtať rôzne počty daného druhu a necháme dieťa nech samé vypočíta daný počet.

Utorok – zahráme si obrázkové sudoku. Deťom vysvetlíme pravidlá sudoku. Obrázky si vytlačíme a spodný diel rozstriháme. Úlohou dieťaťa bude doplniť chýbajúce obrázky v správnej postupnosti do sudoku.

sudoku

sudoku222

 

Vytlačíme si pracovný list. Rozcvičíme si s deťmi prsty a necháme ich s našou dopomocou pospájať body od čísla 1 v danej postupnosti. Budeme dbať na to, nech najprv dieťa ukáže nasledujúce číslo a až tak bude body spájať.

spajanie bodov

 

 

Streda – zopakujeme si povolania o ktorých sme sa rozprávali. Vytlačíme a rozstriháme si pracovné listy. Spolu s dieťaťom pomenujeme postavičky a profesiu ktorú predstavujú. Rôzne ich rozmiestnime po koberci. Úlohou detí bude priradiť ku povolaniu nástroje a náradie charakteristické pre dané povolanie.

povolania1z

povolania2z

povolania3z

 

Zahráme si hru – my sme malý remeselníci. Trochu pozmeníme pravidlá a budeme hrať jednotlivo. Najprv budeme ukazovať dané profesie my a po pár uhádnutiach skúsime s našou dopomocou predviesť dané remeslo dieťaťom inému členovi rodiny.

Štvrtok – pomocou bodiek zapíšeme daný počet predmetov/vecí v pracovnom liste ku danému obrázku.

obrazok1

 

Rozcvičíme si prsty. Dieťaťu dáme červený papier aby ho rozstrihalo s našou pomocou na potrebné kocky/obdĺžniky. Vystrihnuté časti nalepíme zhruba do 1/3 výkresu. Nad nalepené časti červeného papiera necháme dieťa nakresliť postavu murára. Necháme dieťa dokresliť ďalšie ľubovoľné prvky ako je napríklad slnko, nástroje murára v ruke, vtáky, strom – podľa fantázie dieťaťa.

vytvarna

 

 

Piatok – pripravíme si pre dieťa pohybovú hru „Na vtáčiky“. Vytvoríme dva kruhy. Do jedného kruhu dáme vrchnáky z pet-fliaš. Dieťaťu dáme do ruky štipec a úlohou dieťaťa bude v čo najrýchlejšom čase preniesť len s pomocou štipca všetky vrchnáky z jedného kruhu do druhého. Prípadne môžeme hru obmeniť nech dieťa vyberie z kruhu len vrchnáky jednej farby/veľkosti a podobne.

Vytlačíme si pracovný list. Rozcvičíme si prsty a dieťa necháme najprv obtiahnuť predkreslený tvar. Až potom ho necháme dokresliť ďalšie tvary.

grafomotorika2345

Mama ocko ľúbim vás

Milé hviezdičky, tento týždeň sa budeme venovať téme: Mama ocko ľúbim vás. Dúfame, že ste si cez predĺžený víkend oddýchli a tešíte sa na ďalšie aktivity.

Pondelok: Spoločne s vašimi hviezdičkami si vytvoríme rodokmeň. Najprv si vezmeme rodinný fotoalbum a prezrieme si naše rodinné fotky. Pomenujeme si na nich členov rodiny aby dieťa chápalo pojmy súrodenec, mama, otec, starý otec, stará mama /resp. babka a dedko/.

rodokmen

 

Následne si buď vytlačíme rodokmeň a do neho vložíme fotky podľa postupnosti alebo jednoducho vezmeme fotky a dieťa ich rozloží na koberec aby boli pri sebe starí rodičia z jednej strany, z druhej, otec-mama, dieťa a súrodenci. Následne sa ku dňu matiek naučíme básničku:

KVETY PRE MAMU

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

Po zvládnutí básničky ju malé hviezdičky môžu povedať mamám, starým mamám a možno za ňu dostanú aj nejaké maličkosť J

Utorok: vytlačíme si obrázok a spýtame sa detí čo na obrázku vidia. Pomenujeme si obrázky a porozprávame sa o obrázku. Môžeme sa detí spýtať otázky typu: kto má varešku v ruke? Kto sa opiera o paličku? Kto stojí bližšie pri domčeku – babka alebo dedko? Následne sa deti pokúsia nájsť rozdiely v obrázkoch a zakrúžkovať ich. Potom si deti môžu obrázok vyfarbiť.

nájdi rozdiel

 

Potom sa porozprávame o domácich prácach v rodine a povieme si čo v domácnosti robí mama, čo otec, čo deti, stará mama, starý otec. Následne si vytlačíme obrázky a rozložíme fotky členov rodiny. Budeme priraďovať obrázky ku členom rodiny a určovať čo patrí do domácich prác mám, otcov, starých mám, starých otcov, detí.

domace prace

 

 

Streda:

Vytlačíme si pracovný list a podľa návodu budeme od obrázku odpočítavať/pripočítavať. Výsledný počet zakreslíme.

matematika

 

Zaspievame si pieseň pre maminku a ocinka. Následne si na ňu môžeme zatancovať J

https://www.youtube.com/watch?v=EmnPnfHv-Qo

Štvrtok: vyrobíme si krásne srdiečka pre naše maminky. Budeme potrebovať farebný papier, predlohu v tvare srdca, ktorú našim hviezdičkam vyrobíme z tvrdého papiera alebo z kartóna. Lepidlo, špajdlu. Budeme postupovať podľa návodu na videu: https://sk.pinterest.com/pin/857865428998230923/

V prípade, že budeme veľmi šikovní si môžeme vyrobiť aj takéto pekné srdička pre naše maminky: https://sk.pinterest.com/pin/107664247330267901/

Tieto srdiečka je dobré nakoniec zalakovať lakom na vlasy aby držali tvar.

Na záver si môžeme vymyslieť nejaké rýmy pre naše maminky – deťom povieme dve rôzne slová a dieťa bude mať určiť či sa slová rýmujú a na aké písmenko začínajú.

Piatok:

Trochu si zacvičíme zábavnou hrou – vytýčime si krátku dráhu, ktorú budeme musieť prekonať. Dáme dieťaťu aj nám po dva kusy papiera – rozmer A4. Úlohou bude prejsť dráhu tak, že budeme stáť len na papieri. Takže sa postavíme na jeden papier a druhý položíme pred seba, stúpime naň a ten za nami zase preložíme o kúsok pred seba. Takto sa pokúsime prekonať celú určenú dráhu.

Rozcvičíme si prsty a vypracujeme pracovný list v ktorom si precvičíme písanie špirál vpravo a vľavo:

grafomotorika

 

Cestujeme po modrej planéte - čo všetko môžeme navštíviť?

Tento týždeň milé naše Hviezdičky začneme rozprávkou o malom chlapcovi Jankovi, ktorý túžil spoznávať rôzne krajiny a deti v nich žijúce. Rozhodol sa, že si v krajinách nájde kamarátov a zahrá sa s nimi rôzne hry. Od maminky si požičal zázračný prsteň, zatvoril oči a prsteň na prste otočil. Zrazu počul pesničku o svetadieloch

https://www.youtube.com/watch?v=RRGhfelYXpo

započúval sa do nej a keď potom otvoril oči ocitol sa v krajine nazvanej Ázia. Tak sa spoločne s Jankom poďme pozrieť, koho tam stretol. Prichystajte si mapu, glóbus, encyklopédiu a spoločne hľadajme.

Pondelok:

Stretol tam dievčatko Nami, ktorá Jankovi porozprávala o krajine, v ktorej žije Ázii. Ázia je veľký svetadiel, v ktorom žijú ľudia žltej pleti a šikmými, úzkymi očami. Nachádza sa tu čínsky múr a pestuje sa tu ryža. Azia

Spoločne s Jankom si Nami pozrela rozprávku o Tajomstve z papiera. Pozrite si ju aj vy deti: https://www.youtube.com/watch?v=24qhIjFX-HI&list=PLJR9zBETuEzxn_76U126VpfdAUWGYlPAq&index=17

Tak, čo Hviezdičky naše, viete odpovedať na otázky starého mudrca: Čo je oheň ukrytý v papieri? A čo je vietor ukrytý v papieri?

Vymaľujte dievčatko Nami a s pomocou maminky alebo ocina si poskladajte vejár. Aby ste sa nenudili môžete sa zahrať na popolušky a rozcvičiť si prsty: https://www.facebook.com/KreatywnieWdomuBlog/videos/762535550948172/?v=762535550948172

Rozcvička prstovjaponec

A potom si prekreslite zložité japonské písmenká, ktoré sa bude učiť aj kamarátka Nami. Poprosíme foto a už teraz sa tešíme.Japonské písmo1Japonské písmo2Japonské písmo3

Utorok:

Janko zatvoril oči a znova počul pesničku: https://www.youtube.com/watch?v=RRGhfelYXpo

Keď oči otvoril ocitol sa v krajine Amerika, kde už ho čakal chlapec menom Gekek. Gekek Jankovi povedal, že Amerika je veľká krajina rozdelená na dve časti: južnú a severnú. Žije v nej veľa zvierat, napr.: medveď grizly, bizóny, pumy, kojoty. Pôvodní obyvatelia boli Indiáni, ktorí žili v prírodných rezerváciách. Dnes žijú s ostatnými ľuďmi v dedinách a mestách. Aj Gekek patrí medzi Indiánov.

AmerikaJanko si aj s Gekekom pozrel rozprávku o Orlie Pierko: https://www.youtube.com/watch?v=JrOlOGb3Hn4

Potom sa spoločne zahrali. Vyrobili si indiánsku čelenku, ktorú si môžete vyrobiť aj vy Hviezdičky. V prírode: v lese, na lúke hľadajte pierka a čelenku si s nimi môžete ozdobiť. Indiánska čelenkaJanko s Gekem si zahrali aj hru Totem. Nakreslili a vymaľovali si rôzne totemy, poskrývali ich a potom hľadali. Aj vy sa takto môžete zahrať. Vyrobené totemy nech Vám poskrývajú rodičia a vy ich hľadajte. Možno dostanete aj sladkú odmenu. TotemTotem1Totem2A ešte sa spolu zahrajte na to ako sa dorozumievajú Indiáni. Rozcvičte si jazyk: pooblizujte si pery, urobte ako robí hadík, ako robí vláčik v tunely, vyplazujte jazyk – keď Vám mamina alebo ocino stlačí nos, tak vyplazte jazyk, našpúľte ústa a pošlite mamine pusinku. Dobre, jazyk sme si rozcvičili a teraz Vám rodičia ukážu ako robia indiáni a vy Hviezdičky to po nich zopakujte. Na záver si vymaľujte nášho nového kamaráta Gekema.dessins gratuits colorier coloriage indien imprimer pages colorier imprimables

Streda:

Spoločne s Jankom sme sa preniesli do krajiny nazvanej Grónsko. Privítalo ho dievčatko menom Rujuta. Porozprávala mu o Grónsku. Je to ostrov snehu a ľadu. Žijú tu Eskimáci, medvede, tulene. AntarktídaOpäť si spolu pozreli smiešnu rozprávku: https://www.youtube.com/watch?v=zXpI8LpaHSk

A spoločne sa zahrali hru na ľadové kryhy a ľadové medvede. Tak sa zahrajte s nimi aj vy Hviezdičky. Nakreslite si dve ľadové kryhy a ľadového medveďa. Mamina alebo ocko Vás odštartujú. Vašou úlohou bude dostať sa po ľadových kryhách k medveďovi. Ľadové kryhy si musíte premiestňovať a chodiť len po nich. Prajeme príjemnú zábavu. Na záver si vymaľujte dievčatko Rujutu, vašu novú kamarátku.Eskymák

Štvrtok:

Janko otočil prsteňom posledný krát a ocitol sa v Afrike. Stretol sa s dievčaťom menom Esse. Bola to malá černošská slečna, ktorá sa často usmievala. Jankovi porozprávala o Afrike. Afrika má krásnu prírodu a mnoho exotických zvierat ako slon, opica, krokodíl, pštros, antilopa. Žijú tu Afričania, ktorí majú tmavú pleť .

AfrikaSpoločne s rodičmi si vyhľadajte na internete alebo v encyklopédiách obrázky z Afriky a porozprávajte sa o nich. Vymaľujte si kamarátku Esse a spoločne si zatancujte africký tanec: https://www.youtube.com/watch?v=7L4k_6uhOlU

černoch

Piatok:

Náš neposedný Janko sa konečne dostal domov. Ozaj deti viete vy odkiaľ vlastne Janko pochádza? No predsa z Európy. Najstarší svetadiel a nášmu srdcu najbližší. Bohatý na prírodné krásy a pamiatky...Európa

Maminke vrátil prsteň a pomyslel si na svojich a aj našich nových kamarátov. Potešil sa, že na svete sú deti, ktoré sú: zdravé, chodia do školy, stretávajú sa s kamarátmi a majú vlastný domov a rodičov. No nie každé dieťa toto všetko má a preto sa musíme snažiť o to aby sme to deťom vedeli zabezpečiť. Na to nám slúžia aj práva detí. Tak tu sú aspoň niektoré. Milí rodičia, porozprávajte sa s deťmi o nich. Ďakujeme...pravo1právo 2pravo3pravo4právo5prvo6Spoločne sa naučme básničku a venujme ju všetkým deťom na svete.

ČI SI ČIERNY A ČI BIELY,

VŠETKÝM PATRÍ NÁŠ SVET CELÝ.

KAŽDÝ KAŽDÉHO MÁ RÁD,

JE S NÍM DOBRÝ KAMARÁT.

AK BY NIEKTO SMUTNÝ BOL,

ŽMURKNI OČKOM, PRI ŇOM STOJ!

CHYŤ HO PEKNE ĽAHÚČKO,

DAJ MU BOŽTEK NA LÍČKO.

USMEJ SA JAK SLNIEČKO,

A POTEŠ MU SRDIEČKO.

Nezabudnite všetky krajiny vyhľadať na mape a poslať nám zopár fotiek.

Hviezdičky naše pozdravujeme Vás.

Eňa a Ivko.

Posielame veľa srdiečok...unnamed

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.