^Návrat
  
  
  

Aktivity v mesiaci apríl

Hviezdičky ani tento mesiac nezaháľali. Jednotlivé témy v mesiaci sme si približovali a znázorňovali prostredníctvom pojmových máp. Zažili sme zápis do základnej školy, mali sme akciu „O dažďovej kvapke“. Potom sme mali spoluprácu s DEDESOM, kde sme sa zoznámili s novými detičkami. Boli sme maminkám vyrobiť darčeky v ZUŠ na DEŇ MATIEK. Dostali sme do triedy knihu od terajších prvákov. Boli sme na výlete na Zbojskách. Porozprávali sme si o domácich zvieratách, ich mláďatách a aký úžitok máme z nich. Na DEŇ ZEME sme boli navštíviť spoločnosť Brantner a nakoniec sme si postavili MÁJ v školskej záhrade.

pr1pr2pr3pr3pr4pr5pr6pr7pr8pr9pr11pr10pr12pr13pr14pr15pr16pr17pr18pr19pr20pr21pr22pr23pr24pr25pr26pr27pr28pr29pr30pr31

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.