NOVEMBER U MOTÝLIKOV

V tomto mesiaci sme sa venovali takýmto témam:

1. f a r e b n ý   d á ž d n i k

2. z á h a d y   m ô j h o   t e l a - t e l o  a  z m y s l y

3. c e s t a   n i e   j e   i h r i s k o

 

V duchu témy farebný dáždnik detičky celý týždeň venovali čas farbám, pomenovávali základné farby, pozorovali miešanie farieb v rôznych pokusoch - cukríky skittles sme zaliali vodou a farbičky sa krásne rozliali, do mlieka sme nakvapkali potravinárske farbivo a s pomocou jary sa farby od seba odrážali, "cestovanie farieb"- do sklenených pohárov sme rozmiešali temperové farby, z každého pohára vytŕčala servítka a pozorovali sme, ako farby "cestujú" z pohára do pohára. Každý deň sme prišli do škôlky oblečení v jednej farbe, aby sme si upevnili poznanie farieb.

253106840 5119145571447792 8575046456722591249 n zmensena

253307460 5119147788114237 3779663524070768874 n zmensena

253233660 5119148081447541 1349026317746995068 n zmensena

253880771 5119148124780870 37996346400483305 n zmensena

254026624 5119147688114247 5157880669457327928 n zmensena

 

254071381 5119147624780920 5107873428092625273 n zmensena

254074337 5119145731447776 7317981280116149743 n zmensena

 V téme záhady môjho tela (telo a zmysly) sme spolu s detičkami rozvíjali samostatnosť a zopovednosť k starostlivosti o svoje zdravie, zdravie iných skúmaním a poznávaním vlastného tela. Rozvíjali sme zmyslové vnímanie (zrak, chuť, čuch, sluch, hmat) rôznymi aktivitami - ochutnávka potravín, kde deti rozlišovali chute (kyslá, sladká, slaná, horká), vyrobili ovocný šalát, čuch rozvíjali voňaním rôznych potravín a sladkých vôní, sluchom rozlišovali rýchle a pomalé tempo skladby, hmat a zrak sa rozvíjal počas celého týždňa. Ukážka aktivít :-)

248058086 10220097146168875 384273657592360122 n zmensena

247751944 10220097146848892 4673730040832151234 n zmensena

248054513 10220097126008371 3304133472535085571 n zmensena

254543658 10220097132168525 4362381538622485097 n zmensena

255340946 10220097122488283 7762890338723827829 n zmensena

255723481 10220097121048247 7443155563912415931 n zmensena

255779561 10220097126888393 3030394166426118196 n zmensena

257484263 5156833661012316 49838377253483300 n zmensena

V grafomotorickom cvičení prekladali po jednom vrchnáčiky z PET fliaš (príprava na správny úchop písacích nástrojov s natiahnutým ukazovákom).

258748823 5166092176753131 8876542263249622934 n zmensena

259146428 5166093496752999 647816580047932137 n zmensena

258841582 5166092410086441 3434151279491863095 n zmensena

259508095 5166092530086429 1904679839768519223 n zmensena

 V téme cesta nie je ihrisko si deti modelovými situáciami osvojovali dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, rozprávali sa o nebezpečenstvách na ceste a spoznávali dopravné značky.

261827000 3068089960184882 5797202425412546489 n zmensena

261979962 2042312342596370 9011638669821074987 n zmensena

262054335 639056283918879 2223866803743928142 n zmensena

262169355 1740115252860433 4830406628814063465 n zmensena

261801427 307211914593153 6333526345840485495 n zmensena

 Mali sme aj celoškolskú akciu "Čo skrývajú hory, lesy alebo všetko o živote stromu"- každá trieda si pripravila prezentáciu na kartóne o svojej téme a predstavila ju všetkým triedam (strom koruna, kmeň, plody stromu, druhy stromov a ich kôra, šat stromov (konáriky a listy), letokruhy, živica, výrobky z dreva, život v okolí stromu).

254961674 5128832167145799 4721434252806982042 n zmensena

255050417 5128832973812385 2637171986844092285 n zmensena

255454195 5128832847145731 3311569187356888199 n zmensena

 Triednou akciou bola šarkaniáda, kde si deti s rodičmi vytvorili svojho šarkana v pohodlí domova, av škôlke sme si ich potom púšťali s vetrom o preteky.

258789998 5166091800086502 7450460680238648459 n zmensena

258853766 5166091916753157 1787913793418331354 n zmensena