^Návrat
  
  
  

"Bezpečná cyklotrasa" v našej školskej záhrade ...klikni!

Materská škola Nábrežie Rimavy v Hnúšti bola úspešná v 10 edícii grantového programu Tesca „Vy pomáhate, my rozhodujeme“ a skončila na 1. mieste, čím získala 1 300€ na vytvorenie „BEZPEČNEJ CYKLOTRASY“ v areáli školskej záhrady materskej školy. Všetkým priateľom, ktorí nás podporili v hlasovaní zo srdca ďakujeme.

 

indexZároveň bol projekt podporený v hlasovaní zamestnancov Tesca, v ktorom z 20 vybraných projektov vybrali zamestnanci 10 projektov a náš projekt je podporený ďalšou sumou 1 300€.

Celý kolektív materskej školy sa neustále snaží skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces a práve vybudovaním cyklotrasy v areáli školskej záhrady sa edukácia detí v oblasti dopravnej výchovy rozšíri o nové podnety, poznatky a skúsenosti.images

Deti si zábavnou a atraktívnou formou budú rozvíjať hrubú motoriku, pohybovú zdatnosť či priestorovú koordináciu. Oboznámia sa s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri používaní detských dopravných prostriedkoch pri rôznorodých aktivitách a situáciách, ktoré pedagógovia môžu tvoriť a realizovať s deťmi priamo v areáli školy.

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.