Marec v našej triede 4

Kde bolo, tam bolo. Takto sa nám začal ďalší mesiac, mesiac marec v obláčikovej triede.

 Mali sme rozprávkový týždeň, každý deň bol iný, ocitli sme sa vždy v inej rozprávke - "z rozprávky do rozprávky."

Rozprávky počúvali, reprodukovali aj dramatizovali. Ľubovoľnú rozprávku kreslili podľa vlastnej fantázie a predstavivosti. Na piesne z rozprávok improvizovane tancovali. Iný týždeň zase deti zisťovali za akých podmienok narastie zo semienka rastlinka, aj si vyskúšali siať a sadiť - trávu, šošovičku, hrášok, cibuľku - poliali a teraz pozorujú ako ich rastlinky rastú. Počúvali príbeh " Od zrnka k chlebíku", spievali a rytmyzovali pieseň "Šošovička, hrášok, cibuľka", identifikovali rôznorodosť rastlinnej ríše, menovali na rastlinke - koreň, stonka, list, kvet, plod. Tiež sme si povedali, že marec je mesiac knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov. Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej obláčikovej triede ? Deti sme oboznámili kto je to autor, ilustrátor, spisovateľ, ako sa zaobchádza s knihou, ilustrovali sme známe rozprávky, prezerali knihy, počúvali rozprávky ako aj vlastné príbehy, prednášali básne a riekanky, či hádali hádanky. Navštívili sme aj mestkú knižnicu v ktorej sa nám veľmi páčilo. Posledný marcový týždeň sme si spievali "Slniečko sa zobudilo", určovali charakteristické znaky jari, recitovali, poznávali staré ľudové zvyky "Výnášanie Moreny a vítanie jari", vyrobili sme si Morenu, spievali sme jej na jej poslednej ceste, vítali sme jar riekankami, rytmizovali, vyjadrili pohybom. Veď sa na to pozrite. 275494587 632396341167454 8767159721576283215 n zmensena275440292 632396627834092 6654269530685798943 n zmensena275442641 632399144500507 3523128410609596824 n zmensena276306419 640778703662551 1437502448984202991 n zmensena277102386 640779560329132 5520074912595664811 n zmensena277219078 640780180329070 8535713036208190805 n zmensena276213208 10209850570656502 3224983721623179294 n zmensena275532350 582928016587869 6213817984162212885 n zmensena275712748 3129250910677356 5488890346128816315 n zmensena276981649 382329026835910 8445762610682833750 n zmensena277595144 4722544764535286 6720143088650089990 n277316599 672501830672848 4293615059966896450 n277543116 1864640773722425 1211487525774424734 n277702767 2806242369670736 5829994396827804553 n277596371 1591032651251283 3353864690633374771 n277551895 504816914705488 1778119451228601821 n277593158 380550537263651 8897266112174128056 n277459847 1021104248784853 1535938996320488160 n277455856 1003463630589461 1445435321525817462 n277455040 511251753859858 75975617994079318 n