^Návrat
  
  
  

ŠkVP Rimavienka


Školský vzdelávací program predstavuje autonómne plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania na konkrétne podmienky našej materskej školy. Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú z profilácie materskej školy, ktorá je postavená na tradíciách ako aj umiestnenia materskej školy v blízkom prostredí rieky a okolitej prírody.  Je tvorený na obdobie 3 rokov dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 pdf ico

 

rimavienka

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.