^Návrat
  
  
  

Toto sú detičky zo "slniečkovej triedy":

 

O malé slniečka sa starajú Julka a Sonička.slnko

DSC04199 zmensena

" SLNKO VOLÁ "

Milé deti.

                                                                                  

Tento týždeň sme si pre Vás pripravili nové aktivitky na tému:

„Hurá máme sviatok – Deň detí" a chceme Vám všetkým

popriať k Vášmu sviatku najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, a veľa dobrých kamarátov.

 

Pondelok:

- porozprávajte sa s rodičmi o sviatku detí, poprezerajte si spolu fotografie: „Ako rastiem"

- zopakujte si básničku, ktorú ste sa učili minule: „Svet je plný detí"

- urobte si spolu malé pohostenie, napr. ovocný šalát, alebo piškótky s banánom

- veďte deti k tomu, aby vedeli obdarovať iného, aby sa vedeli rozdeliť, pomôcť inému

- nakreslite pekné obrázky vonku na asfalt

- pustite si pesničku a zatancujte si spolu: 

/ UJO ĽUBO – MDD, / Detská párty s Ujom Ľubom,

UJO ĽUBO – Veselá CHA - CHA /

Veselé detiDeti s balónmiDeti sveta

Utorok:

- Zhotovte si rôzne stavby z rôznych skladačiek: „Náš domček"

- pri stavaní nech dieťa počíta kocky do 6, kto vie môže aj viac

- pomenujte farby na kockách, skladačkách

- vytvorte dve skupiny kociek a určujte v ktorej skupine je viac , menej, rovnako kociek

- urobte si spolu diskotéku, tancujte na hudbu, detské piesne podľa vlastného výberu

 

 

Streda:

- veďte deti k tomu, aby prejavili záujem o knihy, encyklopédie, nájdite si obrázky o tom, ako žijú deti aj inde na svete, akú majú farbu pleti

- porozprávajte sa s deťmi o tom, že nesmú nikdy ísť s cudzími ľuďmi, nebrať si cukríky od neznámych osôb, že pusinky a dotyky nie sú na rozkaz, môžu ich odmietnuť ak im nie sú príjemné

- vyfarbite si pracovný list: Kamaráti

- zacvičte si motivačné cvičenie s Míšou: „Kto má deti rád" - / Deti slunce /

dotyky3

dotyky2dotyky4kamaráti

 

Štvrtok:                                               

- urobte si kamaráta z paličiek

- nakresli si kamaráta do rámčeka

- zahrajte sa prosociálnu hru: „Prečo ťa mám rád"- ku komu sa zakotúľa lopta musí tomu druhému povedať prečo ho má rád, napr. lebo sa so mnou hráš, lebo si ku mne milý, lebo mi vždy pomôžeš a pod.

- vyjadrite svoju náladu, svoje pocity pomocou smajlíkov   dotyky11      

deti z jednej paličky 2deti z jednej paličky 1Rámček na kreslenie kamarátaSmajlíky

Piatok:

- vyberte sa ak sa Vám dá na turistickú vychádzku, na výlet do blízkeho okolia

- vnímajte krásu prírody, pozorujte a pomenujte stromy, kríky, kvety, hmyz

- prekonávajte prírodné prekážky

 

Prajeme Vám krásny týždeň plný radosti a zážitkov.

" Rozmanitosť sveta "

Milé naše slniečka, milí rodičia.

Na tento týždeň sme pre Vás pripravili zaujímavé aktivity na tému:

„Svet je plný zvierat.“

Veríme, že sa s rodičmi dobre zabavíte a strávite spolu krásne chvíle.ez zoo

 

Pondelok:  

- vyhľadajte v časopisoch, knihách, na internete exotické zvieratá

/slon, opička, žirafa, lev, hroch, krokodíl /

- pozorujte, rozlišujte a určujte exotické zvieratá podľa sfarbenia, pohybu, veľkosti, čím majú pokryté telo

- porozprávajte sa spolu o niektorých exotických zvieratách, vysvetlite deťom, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy

- prečítajte deťom priložené maľované čítanie, alebo môžete nájsť bájku Lev a myš

- nech deti pomenujú podľa obrázku zvieratká

-porozprávajte sa kde žijú – priraďujte zvieratká ku prostrediu, porozprávajte deťom o neubližovaní zvieratám

- vyhľadajte na internete / YOUTUBE ZVIERATKÁ – SVET / elkatelka 123

-zahrajte sa hru: „Poďme spolu do ZOO “

- vypracujte pracovný list exotické zvieratká – nájdite „Ku komu patrí mláďatko“

hľadajte „Komu patrí tieň“?                                                     

- pustite si pesničku YOUTUBE „My sme boli v ZOO“sloníkopičkalevikhrošíkkrokodílikčím majú pokryté teloZOO 11čo papáčo papá zmensenamaľované čítanie ZOOmal č zebra 3mal.čítanieZOO2spoj ku komu patrínájdi komu patrí tieň1nájdi tieň

 

Utorok:

- spoločne si vyrobte „ Veselé zvieratká“ – exotické zvieratká nakreslite, vyfarbite, rodičia vám pomôžu zvieratká vystrihnúť

- zvieratká môžete porovnávať / užší, širší, kratší, dlhší /

- môžete ich prilepiť na špajdľu a spolu s deťmi zahrať divadielko, zvieratká sa dajú použiť aj na tieňové divadielko, príbeh si spoločne zahrajte, vymyslite                                                                                                                   

- môžete napodobňovať zvuky zvierat,  dramatizovať rozprávkuexotické zvieratáomal.zoo1divadielko zoo

 

Streda:

- pustite si relaxačnú  hudbu, precvičte si pršteky

- nakreslite a dotvorte si exotické zvieratko / lev, opička / , vymaľujte, otlačte si rúčku, zvieratko, doplň prostredie v ktorom zvieratko žije, rodičia ti pomôžu, podľa  priložených obrázkov, alebo podľa vlastnej fantázie, môžete si zhotoviť ZOO Autobus0b13e45889704cf32b73ac5091600ac3exoticke zvieratka lev opicamal.žirafa zmensenazoo otlačená rúčka zmensenad091a42f44ca0cd10994360f426bdfb8

 

Štvrtok:

- zahrajte sa spolu „Na  návštevu v ZOO“ , porozprávajte sa aké zvieratká v ZOO uvidíme, nezabudnite deťom pripomenúť, ako sa správame v ZOO, ako sa správame ku zvieratkám a nezabudnite deťom zdôrazniť, že ku zvieratkám sa nepribližujeme

- spoločne si zhotovte MINI ZOO – ohrádky, či SAFARI, do ktorých vložíte exotické zvieratká, ak máte možnosť môžete aj plyšové, plastové, lego zvieratká vlastné ZOO – môžete zvieratká aj triediť / exotické, lesné,, domáce /

- pustite si pieseň „Ja som korytnačka malá", "My sme boli v ZOO" , spolu si zatancujte,

- na rytmizáciu môžete využiť hru na telo, ako hudobné  nástroje vám môžu poslúžiť drevené, plastové varešky, alebo čajové lyžičkybc635ae11bb0b3f8738d89d61486cd40

 

Piatok:

 - spolu si zaskáčeme, zhotovte si prekážkovú dráhu a budeme skákať skok znožmo a skok cez prekážku

 -vypracujte si pracovný list podľa výberu levopicažirafa1 zmensenazebra zmensenalabyrint zvieratká ZOO

 

Prajeme Vám príjemnú zábavu a pekný týždeň.

 

 

"Pracovné profesie - Čím Budem?"

Milé naše slniečka.

Aj tento týždeň sme pre Vás pripravili rôzne aktivitky 

na tému: "Pracovné profesie – Čím budem?"

Veríme, že sa s rodičmi dobre zabavíte a strávite spolu nezabudnuteľné chvíle.

Pondelok:  

- porozprávajte sa spolu o niektorých pracovných profesiách

/ lekár, šofér, policajt, učiteľ,hasič, poštár /

- prečo sú pre nás dôležití, najmä záchranné zložky

- nechajte deti nech podľa obrázku pomenujú tieto profesie, vedia povedať ich základnú náplň práce, podľa akého zvuku ich poznáme

- porozprávajte sa kde pracujú rodičia, starí rodičia, čo v práci vykonávajú, aké nástroje potrebujú pri práci, prečo musia pracovať, čím by chceli byť v dospelosti

- zahrajte sa hru: „Na remeselníkov" : napodobnite nejaké povolanie a dieťa bude hádať o aké povolanie ide, potom si môžete úlohy vymeniť

- vypracujte pracovný list o povolaniach

všetky profesielekárvojak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasičpoštár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priraď dopr. pr. k povolaniu zmensena

prac. list profesie

Utorok:

-povedzte deťom básničku, budete si ju opakovať celý týždeň:

My sme malé kucháročky,

navaríme polievočky.

Napečieme buchiet s makom,

pre bábiky, pre panákov.

A keď trochu vyrastieme,

prejde krátky čas,

naše mamky veľkú pomoc,

nájdu v každej z nás.

Požiarnik sa hlási,

každý oheň hasí.

Kde je oheň veľkým pánom,

uteká tam s vedrom, s lanom.

 

- môžete napodobňovať, dramatizovať uvedený text

 

Streda:

- zahrajte sa „Na kuchárov", pripravte si spolu nejakú dobrotu, napr. ovocný banán, korytnačku z ovocia, alebo jednoduchý koláčik

- upozornite deti na čistotu pri práci, nechajte ich samé pracovať, pomenujte suroviny, ktoré budete používať, porozprávajte im o význame ovocia pre náš organizmus

      

korytnačkyovocné banány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok:

- nakreslite, alebo vyfarbite postavu, lekár, kuchár, hasič, podľa vlastnej fantázie

- pustite si pesničku: Miro Jaroš: „Čím budem?"

- zatancujte si spolu a hádajte povolania v pesničke                  

- porozprávajte sa s deťmi o tom, čím by chceli byť, keď budú dospelí

kuchár

 

policajt

 

Piatok:

- zahrajte sa „Na hasičov", urobte si prekážkovú dráhu, môžete aj v záhrade, vystupovať po rebríku, prejsť po lavičke, podliezť malú prekážku s pomocou a pod.

- vypracujte si pracovný list, zameraný na grafomotorické cvičenia podľa výberu

         

grafomotorika kuchár

labyrint hasiči

Prajeme Vám veselú zábavu a pekný týždeň.

 

 

 

 

"MAMKA, OCKO ĽÚBIM VÁS"

Milí rodičia, milé deti.

Je tu nový týždeň a my pre Vás máme znovu zaujímavé aktivity, básničky, pesničky na

tému: „ MAMKA, OCKO ĽÚBIM VÁS“, aby ste sa spolu zahrali, zabavili a možno aj zaspomínali. Dovolím si prihovoriť a poďakovať sa Vám milí rodičia, lebo sa to sluší a patrí

najmä Vám naše mladé mamky, staré mamky.

Dostali ste do vienka krásny dar, stať sa nositeľkami života. V každom jednom dieťati, ktoré je privedené na svet, je akoby taká sms-ka od Najvyššieho, že nad nami ešte nemávol rukou, ale

 stále s nami ako ľuďmi počíta.

Prajeme Vám veľa šťastia, zdravia, radosti a rodinnú pohodu.

Všetky mamy tohto sveta,

majú rady svoje dieťa.

Každá robí každý deň,

všetko preňho, preňho len.

Iba v tom je sila lásky,

čo ženie svet velikánsky

a drží ho pokope,

 len čo srdce zaklope.

.......

 

Oči si umyjem, učešem vlásky,

aby som hoden bol maminej lásky.

A keď sa oblečiem, zavolám na ňu.

Príde a podivné veci sa stanú.

Celú ju objímem a bozkám sladučko,

poviem jej: „ Voniaš mi ako to jabĺčko.“

Ja Ti dám srdiečko, len také malé,

čo ako potôčik žblnkoce stále.

.......

 

Mama je slnko so zlatým vlasom.

Malé slniečko – to zasa ja som.

Preto sa na svete krásne máme,

mne svieti mama a ja mame.

 mami

 

 

Pondelok:

- porozprávajte sa s deťmi o rodine, „Mamička má sviatok“ , ako pomáhame mamke

- prečítajte deťom priložené obrázky a detičky nech odpovedajú na vaše otázky z textu, a obrázkov

- poprezerajte si rodinné fotografie, albumy, USB kľúč, môžete maminke pripraviť pohostenie

- detičky môžu nakresliť pastelkami na výkres „Moja Mama“

moja rodina

čo maminka robí

                                                                         mama

 

Utorok:

- pustite si pesničku, prečítajte text „Pieseň pre mamičku“ – YouTube

( Spev: Detský spevokol Pramienok Partizánske ) ,

 - môžete si ju celý týždeň opakovať, aby ste sa ju naučili

Víla ELLA – MAMA - YouTube

- môžete si spolu zaspievať, zatancovať, rytmizovať

mamka pieseň

 

 

Streda:

- spolu počítajte od 1 – 4/6 – „Mamka, ocko, braček/sestrička a ja“

- usporiadajte obrázky, fotografie osôb, podľa veľkosti od najväčšieho po najmenšie a opačne

- deti môžu nakresliť rodinku na výkres podľa veľkosti

- rodinku si môžete dať pekne do rámika, alebo rámik dokresliť, dotvoriť podľa seba

- môžete počúvať aj spievať uspávanky

postupnosť

 

počtymal.rodinaväčšímenší

 

počty2

 

                                                                                         obrázok mamine1

moja zlatá mamina

 

                  

Štvrtok:

- predneste deťom básničky o mamičke, ( môže aj ocko ), mamičky a detičky budú počúvať

- skúste spoločne vytlieskať slabiky slov v básni, pokúste sa domýšľať dej

- pustite si relaxačnú hudbu, alebo pesničky o mamičke

- môžete vytvoriť maminke netradičnú kytičku „Kytičku pre mamičku“, podľa vlastnej fantázie, alebo podľa priloženého obrázku

                                            

Mäkká je trávička,  vonný je kvet,

jasná je hviezdička, sladký je med.

Dobrá je mamička, bozkám ju na líčka.

..........................................................

Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, každú hračku maličkú.

Lež najradšej zo všetkého ľúbim svoju mamičku.

-------------------------------------------------------

 

kytka rúčkykvet srdiečka

Piatok:

- precvičíte si pršteky: „ Každá rúčka má prstíčky“... verím, že ju detičky nezabudli,  sú veľmi šikovné

- pomôžte deťom nakresliť, vystrihnúť veľké srdiečko „Srdiečko pre mamičku“ , srdiečko detičky môžu maľovať, otlačiť rúčku do srdiečka, lepiť obrázky na srdiečko

- pustite si pieseň YouTube – Peter Nagy „Mama je mama“

PZ zmensenasrdiečko rúčkyrúčku mamkepre mamku srdiečkomamka

" Cestujeme po modrel planéte - spoznávame kontinenty a národnosti."

Milí rodičia, milé deti.

Je tu opäť nový týždeň, to znamená, že máme pre Vás znovu zaujímavé aktivity, básničky, hry na tému: „ Cestujeme po modrej planéte, spoznávame kontinenty a národnosti", aby ste sa spolu zahrali, zabavili a spestrili si tieto dni, ktoré prežívame doma.

deti dúha deti

                                                                            kontinenty 2

Pondelok:

„Spoznajte spolu svet" , porozprávajte sa s deťmi na akej planéte žijeme, môžete im ukázať aj iné kontinenty /Amerika, Ázia, Európa/ a povedať im, že aj tam žijú ľudia, deti, ale iných národností, inej pleti /černoch, beloch, indián, eskimák /

- nájdite si na internete prezentáciu o planéte Zem, alebo vyhľadajte v encyklopédiách obrázky o tom, ako a kde bývajú rôzne národnosti

- deti si vyfarbia pracovný list s postavičkami detí rôznych národností, priradia ich k správnemu obydliu

eskimák 2černoška 2číňanka 2indián 2prac. list tváre detí 2

Utorok:

- povedzte deťom básničku:               „ Svet je plný detí "

Svet je plný detí, zvončekov a púpavy,

svet je ako veľký rozprávkový dom.

Keď si všetky deti posadajú do trávy,

zazvoní im lúka cingi-lingi bom.

- môžete si ju celý týždeň opakovať, aby ste sa ju naučili

- pustite si pesničku o číňanoch – Peter NagyPoď hrať ping - pong, môžete si spolu zatancovať, zaspievať, rytmizovať na tele, aj na domácich hudobných nástrojoch podľa Vašej fantáziekreslené deti 2

Streda:

- hravou formou oboznámte deti s detskými právami, porozprávajte sa o obrázkoch, o tom ako sa máme správať, prečítajte im zlaté pravidlá mravnosti

- deti nech opisujú čo vidia na obrázku, môžu si zapamätať aspoň dve detské práva: právo na rodinu, právo na hru.

- môžete ich oboznámiť s tým, že nie všetky deti sa majú tak dobre ako oni

- deti si vyfarbia pracovný list Práva detí, pomôžete im napísať práva detí do balónikov

                                       práva dieťaťa2 2práva detí balón 2zlaté pravidlo mravnostipracovný list práva d 1

Štvrtok:

- prečítajte deťom rozprávku: „Malá indiánka", nájdete ju na internete, porozprávajte sa o živote indiánov, ako bývajú, ako tancujú okolo ohňa, ako sa zdravia, zahrajte sa na indiánov, pozdravte sa ako oni

- vytvorte si spolu jednoduchý výrobok, darček, pre kamaráta, alebo pre mamičku: „Náhrdelník z cestovín"

- zopakujte si básničku: „Svet je plný detí"...

náhrdelník z cestovínkvet z cestovín 1

 

 

Prajeme Vám príjemnú zábavu a pekný týždeň.

 

 

                                                                                          

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.