^Návrat
  
  
  

Krúžky

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje  na základe žiadosti a informovaného písomného súhlasu zákonného zástupcu.

Snímka 5Plán krúžku ľudových hier a tancov "Púpavienka" pdf ico

 
 

 

 

 

 
 

Čítať ďalej: Krúžky 

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.