^Návrat
  
  
  

Dúhovú triedu navštevujú tieto detičky: Emka, Ninka, Laura, Paťko Ď., Pepo, Eliška, Adélka, Natálka, Filipko Ko., Matúško M., Matúško Mi., Paťko K., Deniska, Timko, Filipko Ka., Vierka, Andrejka, Denisko, Erik, Karinka, Janka, Lukáško

O malé dúhy sa starajú:

Ivetka Hrivnáková a Bc. Evka Pavlovová

86731730 138275327371123 7562040371358728192 n

"Príroda sa prebúdza"

Milé detičky a rodičia Dúhovej triedy, pokračujeme v našich aktivitách. Keďže je naďalej materská škola zatvorená do odvolania, budeme sa snažiť Vám a hlavne vašim deťom priblížiť aktivity, ktoré môžete s nimi uskutočniť. Na tento predsviatočný týždeň , kedy sa príroda prebúdza a svieti už teplejšie slniečko, budete sa venovať príprave na veľkonočné sviatky. Téma „ OBLEJ MA ŠUHAJKOje práve v tomto teplejšom počasí lákavá a veľa aktivít budete môcť uskutočniť aj vonku / ak vám to dovoľuje prostredie v ktorom bývate /.babickin dvor

 

 

PONDELOK:

Po napapaní sa pohráte s farbami, v hre s ceruzkami a pokúsite si na menší papier tvaru obdĺžnika nakresliť napríklad: jarné kvietky, veľkonočné bahniatka (maňušky), zvieratká-zajačika, kuriatko, a iné( pekné obrázky) a na druhú stranu poprosíte maminku, starkú...,aby Vám predpísali ceruzkou Veľká noc, alebo pozdrav od Paťka, Timka a pod., vy to obtiahnete fixkou, pastelkou a máte peknú pohľadnicu (pošlite nám ju na našu Dúhovú skupinu, vopred ďakujeme pekne.)
Na pieseň „Veľkonočný zajac“ https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD+zajac+ujo+L%CB%87ubo si zatancujete napr. 4 kroky / krok, sun pravou, krok sun ľavou nohou , poskočným krokom sa otočiť okolo celého tela (o 360°), môžete aj zaimprovizovať /to je vymyslieť podľa fantázie/,rytmus-zatlieskať 4x, zadupať 4x, vyskočiť a to celé opak.viac x., Zvyky a tradície Veľkej noci Vám priblížia folkloristi z regiónu B.Bystrici - link https://www.youtube.com/watch?v=ynecIZ_W4vY


UTOROK:

Najprv si vypočujte a pozrite animovanú rozprávku „ CHALÚPKA NA VŔŠKU - Ako sa korbáče stratili“ https://www.youtube.com/watch?v=md6K1GxNjtk, potom sa naučte riekanku „Šiby, ryby, mastné ryby....“, nakoniec nech deti porovnajú rozdiely medzi riekankou a rozprávkou.


 

STREDA:

Keďže ste si už minulý deň pripravili prútiky z vŕby a vyfúkli vajíčka, môžete sa pokúsiť chlapci s ockom, či starkým vyrobiť korbáči. Je veľa návrhov, ja vám posielam napr. tento https://www.youtube.com/watch?v=y9X pletenie korbáčikov,
https://www.youtube.com/watch?v=Is9_51P1p5ositrSsIs maľovanie kraslíc –pre dievčatá / ak chcú môžu aj chlapci maľovať vajíčka /,po ich zhotovení opíšte postup ako ste ich zhotovili-porozprávajte .


ŠTVRTOK:

Deti budú kresliť grafomotorické cvičenia na krásnych pracovných listoch s námetom Veľkej noci, najprv si môžu precvičiť pršteky a zarecitovať báseň- 1,2,3,4,5,už to vieme naspamäť, 5 prštekov na ruke, 5 kvietočkov na lúke, 5 guličiek v jednej jamke, utekajme k našej mamke, 1,2,3,4,5, už to vieme naspamäť /postupne otvárajte prsty z päste a počítajte, recitujte, tlieskajte, utekajte /, a potom už dokresľujte, cvičte pršteky, spočítajte vajíčka ,spočítajte kačičky, nezabudnite správne držať ceruzku a pekne s nohami sedieť vystretí, návod čiar a vlnoviek nájdete na pracovných listoch https://nasedeticky.sk/predskolaci/3296/jarne-pracove-listy-pre-predskolakov/.


 

 

"Šiby ryby mastné ryby, dajte vajcia od korbáča,
k tomu ešte kus koláča, ja chcem iba máličko
maľované vajíčko.
Šiby, ryby mastné ryby, kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka, ešte k tomu groš
bude toho dosť".

nj

 

                         uj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mjnjm m

 

Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky :)

"Babičkin dvor"

Milí rodičia... aj tento týždeň sa vám a vašim detičkám naplno venujeme.Pripravili sme pre vás zaujímavý týždeň " DOMÁCE ZVIERATKÁ NA FARME". Veríme, že sa opäť všetci tento týždeň príjemne zabavíme, ale aj niečo naučíme, precvičíme a vytvoríme krásne vytvory :)20200329 162610 zmensena

 

PONDELOK:

Milí rodičia, pokúste sa deti motivovať nejakým farmárskym oblečením, v ktorom si zahráte farmára/farmárku. Porozprávajte sa, aké domáce zvieratká poznáte, pomenujte zvieratká, zahrajte si hru "Čarovné vrecúško", z ktorého budete ťahať obrázky zvierat a priraďovať k nim mláďatká, menovať mláďatká zvierat, zahrajte sa na farmu a zvuky, aké zvieratká vydávajú. Na záver si môžete zaspievať pieseň : "Môj deduško farmu mal" - zaspievajte si, zatancujte, vytvorte jednoduchý doprovod s "hudobnými nástrojmi", ktoré doma nájdete (lyžice, kamienky, varešky..).

 

UTOROK:

Porozprávajte sa s deťmi o starostlivosti domácich zvierat, že o zvieratká sa treba starať, aby boli vždy čisté, musíme byť k zvieratkám priateľskí. Zo zvieratiek máme rôzny úžitok - pomenujte si, aký - napríklad: prasiatko - máme z neho mäso, klobásy, masť... najlepšie by bolo, keby to deti môžu aj vidieť a chytiť, použite potraviny (suroviny), ktoré nájdete doma :) Porozprávajte sa, ukážte si ako sa zvieratká pohybujú a aké zvuky vydávajú. Na záver si precvičte matematiku - vytlačte im nejaký obrázok farmy, ktorý rozstriháte na viacej častí, dieťa obrázok zloží do celku :) Príkladb64fa0c4a26c633bbfc09ee9e91dada0 zmensena

STREDA: 

Prečítajte ste s detičkami nejaký príbeh o zvieratkách, ktorý si nájdete v nejakej knižke, časopise... Deti nech reprodukujú obsah rozprávky, menujú postavy, odpovedajú na otázky. Z prečítaného príbehu môžu dieti namľovať nejakú časť príbehu, ktorá sa im páčila, alebo nejakú postavu :) "Pomiešané vajíčka" - pripravte deťom nejaký kútik, kde im nachystáte a spolu pripravíte sliepočky ( z papiera, z kartónu...). Vytvorte si vajíčka ( farebné loptičky, farebné papierové gule, PET vrchnáčiky - použite, čo máte doma). Pomiešajte vajíčka, ku každej sliepočke dajte misku, aby deti roztriedili vajíčka na základe farby, počítajte vajíčka. Príklad:sliepočky zmensena

 

V priebehu dňa sa s deťmi môžete zahrať na farmu, kde si pripravíte kútiky so zvieratkami. Zážitkovým učením sa deti naučia starostlivosť o zvieratká, pracovať s náradím a rôznymi pomôckami. Niekoľko nápadov :)kravičky zmensenaovecka zmensena

ovecky zmensenaplot zmensena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK:

Vo štvrtok si môžete zarecitovať riekanku "Kvá, Kvá, Kvačica..." - dbajte na zreteľné vyslovanie hlások, slabík a slov, rozčleňujte slová na slabiky - vytlieskajte si ich, vydupkajte, vytlieskajte na krátke a dlhé slabiky, dbajte na to, aby deti správne dýchali. Môžte si zdramatizovať príbeh, ktorý ste čítali v stredu, zahrajte sa na hercov a herečky :) zahrajte sa hru "Húsky podťe domov" - hru nájdete aj na internete, deti si zapamätávajú dialóg, správne vyslovujú vety, zahrajte sa na naháňačku :) 

Kvá, kvá, kvačica,
čierna, biela slepica,
pod stolom sú drobce,
kura vodu slopce.

Kvá, kvá, kvakuľa,
nepôjdem ja za Ďura,
ale pôjdem za Janíka,
čo mi kúpi medovníka,
kvac, kvac, kvac!

PIATOK:

V piatok si môžete spolu zacvičiť, zopakujte si všetky zvieratká, ktoré sa deti naučili cez týždeň, zopakujte si ako sa pohybujú - cválajte ako koníky, vystierajte si chrbátik ako mačičika a pod..... Vytlačte si nejaké grafomotorické listy o zvieratkách, trénujte správne držanie ceruzky u detí, nakreslíme si šikmý ovál ... Ešte pridávam nejaké nápady na výtvané činnosti, ktoré si môžete spoločne vytvoriť :)2ec268e06cb0cb0edc4095072a9162c5 zmensena56f19f918e9c1f8b47054ca579043140 zmensena339c697083199e35d63a1fddb6d58974 zmensenaaee9c38eea9e3cfded24114902f3c2e4 zmensenaef858fdb1be61f20432855e9a6ae3e73 zmensenaPrajeme vám krásny týždeň plný pohody a zdravia... :) 

"Jarná rozprávka"

Milí naši rodičia... aj napriek nepriaznivej situácii sme tu stále pre vás. Pripravili sme pre vaše detičky súbor aktiviít, ktoré by ste doma mohli zrealizovať v spoločne strávených voľných chvíľach :)20200324 102459 zmensena

PONDELOK: Báseň „Ja som kvietok Fialôčka...“, sa deti naučia tak, že báseň im prečítate  4-5x a zopakujete ju po jednotlivých veršoch /riadkoch /, potom si spolu vytlieskate slabiky básne Fialôčka a napokon sa zahráte s vareškami, lyžičkami, kockami, alebo ak máte orieškami v škrupinkách a budete rytmizovať slabiky básne Ja –som kvie-tok fia-lô-čka,   aké ne-bo ta- ké oč –ká, aká trá-va ta-ké ša-ty, hrej ma lú-čik sln-ka zla-tý.

 

 

Utorok: Vyhľadajte si na internete, alebo v časopisoch jarné kvietky, porozprávajte sa o nich o starostlivosti ako ich treba polievať, ak máte doma kvietky pomôžte im poliať ich s vysvetlením že kvietky môžu mať na ľudí aj negatívny účinok /niektoré bytové kvety sú aj jedovaté- umyť si ruky ak ich pochytáme, /deti vám povedia, ako si ich sami v škôlke siali a že máme veľa kvietkov v školskej záhrade o ktoré sa aj naše deti starajú/. Rozhovory môžete viesťv hre „Na učiteľa a žiaka“ , pričom si aj vymeníte úlohy-najprv vy ste učiteľ-ka, potom je dieťa učiteľ-dá vám pokyn, aby ste mu buď nakreslili jarné kvietky, alebo ich vyhľadajte na internete, deti ich vymaľujú a môžu ich aj vystrihnúť a polepiť na iný papier /zhotovíte jarú záhradu /.

 

STREDA:

Vyhľadajte na internetovej stránke https://najlepsiepredeti.sk/kategoria/jarne-rozpravky/ krátke jarné rozprávky, prečítajte im jednu s názvom JARNÁ ROZPRÁVKA, potom sa opýtajte či by vedeli stručne zopakovať jej obsah aj spolu s vašou pomocou a nakoniec sa zahráte zdramatizovanú rozprávku tak, že si rozdelíte úlohu - Vy budete JAR a dieťa bude lenivé slniečko, môže pohybom napodobniť lúče, vstávanie slniečka spoza hory atď , nakoniec si aj vymeníte úlohy ak chce Vaše dieťa. (Ak máte doma zbytky látky, alebo stuhy, alebo čelenku, dajte ju dieťaťu do rúčky, nech dotvorí pohyb látkou.

 

ŠTVRTOK:   Smejko a Tanculienka sú obľúbené postavičky, preto si nájdite link https://www.youtube.com/resultssp=mAEB&search_query=o+repe+smejko+a+tanculienka, najprv si vypočujte hudobnú rozprávku „Ťahal dedko repku“, potom sa ju môžete zahrať / ak ste iba 2, 3, tak dieťa vyberie hračky, ktoré určí za postavičky z rozprávky, alebo si jednoducho iba zatancujete na hudbu tej rozprávky. Potom sa opýtate dieťaťa, že v akom poradí pomohli dedkovi ťahať repku, vytvoria si jednoduchú postupnosť

 

PIATOK: Omaľovánky.sk- Online-nájdete obrázok a podľa chuti si ho dieťa vymaľuje online, alebo v omaľovánke, akú má dieťa doma, keď obrázok namaľuje pomenuje ho a napr. ak to bude zvieratko, môže všetko čo o ňom vie porozprávať, farbu pomenuje, tvar, veľkosť, alebo aj znaky-srsť, počet labiek atˇ. V 2. úlohe pri grafomorotických cvičeniach bude Vaše dieťa správne držať obyčajnú ceruzku a na https://images.app.goo.gl/oqDUuaFPethPM16t7 nájdete pracovný list, kde dieťa dokreslí tvary na streche, ak by ste nemali internet tak nakreslite na papier dom, a na strechu dokreslia deti škríble. Potom si ľubovoľne vymaľujú domček.

 

Ponúkame vám nápady ako s deťmi tvoriť, vymýľať, precvičovať grafomotorické zručnosti hrou, pracovným listom...:)92e90fa2516485c0f0af9b98133251e0 zmensena658bb9e0c54cd575dd0ebc7d83816952 zmensena0cacd00cbcf4911eb3091bb58470ca92 zmensena0f5c086889967b8c2af6b39b9e2249c0 zmensena77701769fdc3a924025f14e52afe8954 zmensena540fc8c40316a5d4a1aea230d4d08ca1 zmensena0523a7f048d9c9d063ef5c201ac42d10 zmensenac4ed54ea8abcece7f2953d5fc29e288f zmensena

Veríme, že nejaké nápady sa vám zapáčia a možno si zopakujete aj básničky z vašich školských čias :) 

Snežienka

Snežienka vykukla, holý je krík,
sneh ešte okolo a nikde nik.
Striasla sa: „Zima je, spáli ma mráz,
priskoro vstala som, ešte je čas".

Mocnejšie stúli si šatôčku list,
sneh musí zo strání a z dolín zísť.
Potom sa rozbehnem, až potom zločká
a deťom na stráňach poteším očká.

Slniečko

Slniečko ty žltá guľa,

kam sa v noci zakotúľaš?

Blúdiš letom svetom len?

A či snívaš nočný sen?

Tak či onak žiaden strach,

nezablúď mi za oblak.

Ako sa v noci ukáže

nastupuje mesiac do stráže

Jarné kvety-pieseň

Ja som vám veľký pán,

červený sm tulipán,

moja hlávka kalich veľký,

zdobí v meste parky všetky,

ja som vám veľký pán,

červený som tulipán.

A my sme púpavy,

kvitneme hneď od jari,

na hlavičťke žlté vlasy,

lučina je plná krásy,

a my sme púpavy,

kvitneme hneď od jari.

 

Prajeme vám veľa radosti a trpezlivosti a tešíme sa, keď opäť všetci zavítame do materskej školy :) 

Od semienka ku rastlinke

OD SEMIENKA KU RASTLINKE

 

Deti z Dúhovej triedy si posadili semienka kukurice, hrášku, fazuľky, žeruchy do nádob onačených svojim menom. Posiali aj semienka kvietkov, ktoré keď vyrastú budeme vysádzať do našej kvetinovej záhradky, ktorú máme priamo pod oknami našej Dúhovej triedy.

Už teraz sa deti tešia, keď budú zberať chutnú úrodu.

 

IMG 20200311 093610 zmensena

 

IMG 20200311 093749 zmensena

 

IMG 20200311 093815 zmensena

 

IMG 20200311 093902 zmensena

 

IMG 20200311 093942 zmensena

 

IMG 20200311 093953 zmensena

 

IMG 20200311 094046 zmensena

 

IMG 20200311 094215 zmensena

 

IMG 20200311 094233 zmensena

 

IMG 20200311 094332 zmensena

 

IMG 20200311 094425 zmensena

 

IMG 20200311 095739 zmensena

 

IMG 20200311 095900 zmensena

 

IMG 20200311 095918 zmensena

 

IMG 20200311 100001 zmensena

 

IMG 20200311 100122 zmensena

 

 

 

"Kráľ času"

Ahojte :) máme za sebou ďalší týždeň.... Tento týždeň sme sa venovali "Kráľovi času" - ako predškoláci sme si opakovali časové vzťahy ako ročné obdobia, 12 mesiacov - tvorili sme kalendár mesiacov narodenia, každý si pripevnil svoju fotku ku mesiacu, v ktorom sa narodil, mesiac narodenia sme si šikovne vypočítali. Každý deň v týždni sme sa naučili novú básničku :) Spoznávali sme hodiny , zopakovali sme si denný režim škôlkára - aké činnosti vykonávame každý deň v našej škôlke, rozlišovali sme deň a noc, spoznávali sme tiene, ako tieň vytvoriť pomocou lampy a slnka, dedukovali sme, cez ktoré predmety prejde svetlo, čiže sme sa oboznamovali aj s vlastnosťami materiálov. Do našej MŠ prišlo planetárium, pozeral isme nádhernú rozprávku o živote stromov, odpovedali sme na otázky, učili sme sa narábať s digitálnou technológiou - fotoaparátom - fotili sme svojich kamarátov a vytvárali tieň, precvičovali sme si grafomotorické cvičenia, maľovali sme prstovými farbami strom v každom ročnom období, učili sme sa písať svoje meno, spievali sme rôzne piesne, imitovali sme slová hrou na telo - dupaním, tlieskaním, lúskaním a mnoho ďalších činností.... :)20200302 094900 zmensena20200302 094952 zmensena20200308 123133 zmensena20200302 101241 zmensena20200302 103041 zmensena20200302 103051 zmensena20200302 110105 zmensena20200303 092318 zmensena20200308 123328 zmensena20200303 092412 zmensena20200303 092522 zmensena20200303 092533 zmensena20200303 092604 zmensena20200303 092702 zmensena20200303 093855 zmensena20200303 093900 zmensena20200303 093908 zmensena20200303 094105 zmensena20200303 094110 zmensena20200303 095514 zmensena20200303 110931 zmensena20200304 093248 zmensena20200304 093312 zmensena20200304 093821 zmensena20200304 094724 zmensena20200304 094730 zmensena20200304 095338 zmensena20200305 100501 zmensena20200305 100522 zmensena20200305 100602 zmensena

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.