^Návrat
  
  
  

Projekty

Projekty

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV”

2019 - 2023

NÁRODNÝ PROJEKT Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR „POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ V MŠ“

2022 - 2023

Slovenský Futbalový Zväz „Dajme spolu gól“

2021 - 2023

INTERNÝ PROJEKT ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY „POZNÁVAJ PRÍRODU SRDCOM“

2022 - 2025

INTERNÝ PROJEKT „MALÍ ŠPORTOVCI“

2022 - 2023
Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.