^Návrat
  
  
  

Dotazník na zisťovanie kvality a spokojnosti rodičov

Riaditeľstvo materskej školy zrealizovalo v apríli 2024 anonymné zisťovanie kvality a spokojnosti rodičov a zákonných zástupcov s materskou školou. Predmetom záujmu boli aj názory a návrhy rodičov a zákonných zástupcov, ktoré by prispeli ku zvýšeniu kvality a spokojnosti. Dotazník bol realizovaný elektronicky a odoslaný cez aplikáciu Edupage. Do dotazníkového zisťovania sa zapojili spolu 89 rodičov a zákonných zástupcov, z toho 19 rodičov vyplnilo dotazník v papierovej forme. Výsledky dotazníkového zisťovania boli odoslané cez aplikáciu Edupage všetkým rodičom a zákonným zástupcom aj s poskytnutím spätnej väzby.

 

Výsledky si môžete pozrieť aj TU:

      Dotazník pre rodičov 2024 s komentárom   pdf ico

 

 

 

 

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.